House RUles

 1. Toegang tot Limbo Emmen/De Fuif Emmen is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig legitimatiebewijs
 2. Deze huisregels zijn van toepassing op iedereen die zich bevindt in Limbo Emmen/ De Fuif Emmen.
 3. Het is verboden in Limbo Emmen/ De Fuif Emmen te roken of te vapen, met uitzondering van het daarvoor bestemde terras. Indien er toch gerookt wordt zal de bezoeker worden verwijderd. Bij vapen zal de vape in beslag genomen worden.
 4. Het gebruik van en de handel in (hard/soft)drugs is verboden.
 5. Het meenemen/nuttigen van eigen meegebrachte consumpties is verboden.
 6. Het is verboden schade toe te brengen aan goederen of personen of zich zodanig (hinderlijk) te gedragen dat dergelijke schade dreigt.
 7. Tevens is het verboden zich op zodanige wijze te gedragen (waaronder het doen van bepaalde uitspraken) welke naar het uitsluitende oordeel van het management een verstoring van de orde (kan) opleveren.
 8. Er dient ten alle tijden geluisterd te worden naar de instructies/ordes van personeel/portiers.
 9. Blijf ten alle tijden van het personeel/andere bezoekers af, wees altijd respectvol en toon geen beledigend/kwetsend gedrag.
 10. Limbo Emmen/ De Fuif Emmen is gerechtigd om opnames/foto’s van bezoekers te maken en deze te tonen op de schermen binnen Limbo Emmen/De Fuif Emmen, te gebruiken voor de marketing en beschikbaar te stellen voor gebruik door haar partners
 11. Limbo Emmen/De Fuif Emmen schenkt alleen alcohol aan personen boven de 18 jaar. Het is niet toegestaan voor bezoekers onder de 18 jaar om alcohol te kopen of te nuttigen, en voor bezoekers om alcohol door te geven aan personen onder de 18 jaar. Bezoekers die dit verbod overtreden worden verwijderd.
 12. Het management van Limbo Emmen/De Fuif Emmen is gerechtigd om Limbo Emmen/ De Fuif Emmen te ontruimen indien daar naar haar mening aanleiding toe bestaat.
 13. De (camera)systemen in Limbo Emmen/De Fuif Emmen registeren 24 uur per dag. Het management van Limbo Emmen stelt op vordering van de bevoegde justitiële autoriteiten de opnames ter beschikking. De opnames zullen nooit gedeeld worden met gasten.
 14. Het bezoeken van Limbo Emmen/De Fuif Emmen is geheel op eigen risico. Limbo Emmen/ De Fuif Emmen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade.
 15. De portiers/personeel zijn ten alle tijden bevoegd om personen die zich niet aan het regelement houden, of zich op andere wijze storend of hinderlijk gedragen, de toegang te weigeren, uit Limbo Emmen te verwijderen of een ontzegging uit te schrijven. Indien er sprake is van schade of er kosten gemaakt moeten worden door het toedoen van de gast wordt dit in rekening gebracht bij de bezoeker.
 16. Bij een uitzetting is het niet mogelijk de betaalde entreeprijs retour te krijgen.
 17. Een ontzegging is afhankelijk van de ernst van de situatie en is van kracht voor Limbo Emmen/Tranquilo en De Fuif Emmen.
 18. Constatering van strafbare feiten zal ten alle tijden gemeld worden bij de politie. De portiers zijn bevoegd om in dergelijke gevallen een aanhouding te verrichten en deze persoon over te dragen aan de politie.
 19. De munten van Limbo Emmen zijn niet in te ruilen voor geld. Op de munt van Limbo Emmen staat een maximale inleverdatum. Na deze datum zijn de munten niet meer in te leveren